Formularz

  Dane kontaktowe

  Typ schodów

  Schody dywanoweSchody wspornikoweInne (wpisz poniżej)

  Załączanie plików

  Prosimy o załączenie rzutu parteru i piętra oraz przekroju budynku:
  Gatunek drewna

  Rodzaj balustrady

  Opcjonalnie załącz zdjęcie lub wizualizację balustrady:

  Inne uwagi

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych wprowadzonych w formularz celem przygotowania oferty. Żadne dane nie zostaną udostępnione firmom trzecim.

  Informacja o dofinansowaniu ze środków SWISS CONTRIBUTION

  © Copyright 2015 by Broda - Schody Dywanowe, ul. Piotra Skargi 1, Nowy Sącz, Małopolska.