Formularz

Dane kontaktowe

Typ schodów

Schody dywanoweSchody wspornikoweInne (wpisz poniżej)

Załączanie plików

Prosimy o załączenie rzutu parteru i piętra oraz przekroju budynku:
Gatunek drewna

Rodzaj balustrady

Opcjonalnie załącz zdjęcie lub wizualizację balustrady:

Inne uwagi

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych wprowadzonych w formularz celem przygotowania oferty. Żadne dane nie zostaną udostępnione firmom trzecim.

Informacja o dofinansowaniu ze środków SWISS CONTRIBUTION

© Copyright 2015 by Broda - Schody Dywanowe, ul. Piotra Skargi 1, Nowy Sącz, Małopolska.